UUSAASTAPIDU 2011 valla asutustele/ettevõtetele/seltsidele

Võnnu asutuste,
ettevõetete ja seltside
ning sõprade uusaastapidu on

7. jaanuaril algusega 19:00
* kontsert Võnnu isetegijatelt ehk puhtalt rahvakultuur
* pidulikud üllatused asutustelt? .-D loodame Teie aktiivset panust meie uusaastapeo eriliseks õnnestumiseks (palume anda võimalikult kiiresti infot kultuurimajale)
* tantsupidu
* erilised meenutused aastast 2011 vahepaladeks

Pidu on kinnine, ainult ette registreerimisega,
et teaks laudadele sööki kanda (seepärast ka omaosalus 6€)
Registreerida palun seltskonnad asutustest Marju taskutelefonile +372 5257058 või kultuur@vonnu.ee