Võnnu rahvas! Tulge osalema valla arengukava arutelus!

Kallid sädeinimesed, tublid ja hakkajad;
kõik noored ja südamega võnnukad!

KUTSUME TEID KÕIKI 31. MAIL KELL 17.00

arengukava arutelule kuni aastani 2022!

Üheskoos paneme paika tähtsamad eesmärgid tulevikuks!

Palume oma kohaletulekust teada anda hiljemalt 30 mai,
et teaksime kohvipausiks ettevalmistusi teha!

Info ja registreerimine: arendus@vonnu.ee; 53 414 205, 7 301 462
Kaire Aromäe